MACIF - Acti OCHRONA

Wniosek o zawarcie ubezpieczenia

Acti OCHRONA

Aby poprawnie wypełnić wniosek przeczytaj poniższe uwagi:

1. Rozpocznij od wyliczenia składki we właściwym kalkulatorze.
2. Wypełnij wszystkie rubryki wniosku ubezpieczeniowego.
3. Po wypełnieniu wniosku - sprawdź formularz, jeżeli, któreś dane obowiązkowe nie zostały wpisane - raport je wymieni.
4. Wydrukuj formularz wniosku.
5. Przejdź do formularza wpłaty pierwszej składki ubezpieczeniowej, uzupełnij dane i wydrukuj.
6. W przypadku zadeklarowania regularnej składki miesięcznej - wpisz dane do formularza polecenia zapłaty i wydrukuj je.
7. Podpisz wszystkie dokumenty:
  • wniosek ubezpieczeniowy - przy deklaracji przystąpienia do MACIF Życie (na górze pierwszej strony), oświadczenie o zgodności podanych informacji ( koniec wniosku ) oraz parafuj każdą ze stron wniosku.
  • polecenie zapłaty - zgodnie ze wzorem podpisu w banku prowadzącym Twój rachunek bankowy.
8. Wyślij podpisany wniosek i polecenie zapłaty na adres:
MACIF Życie TUW
00-854 Warszawa
Al. Jana Pawła II 25
9. Dokonaj wpłaty pierwszej składki na konto MACIF Życie.
 Zapoznał(em)/(am) się z OWU Acti OCHRONA.

Zobacz OWU Acti OCHRONA (format pdf)

Warunki dodatkowego ubezpieczenia (format pdf)

ver. 1.2